ΙNTRALOT: Kοινοπρακτικό δάνειο 300 εκατομμυρίων ευρώ

H Intralot ανέθεσε στις Barclays Capital, BNP Paribas και Citigroup Global Markets Limited, που θα έχουν και τον ρόλο των Bookrunners, τη διοργάνωση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 300.000.000 ευρώ, σε μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης.
Το δάνειο θα είναι πενταετούς διάρκειας και θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν: την αναχρηματοδότηση υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων και την χρηματοδότηση εξαγορών και επενδύσεων. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του δανείου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της εταιρείας σε ενδιαφερόμενες τράπεζες στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2007.