ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΣΤΗΝ INTRALOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Η INTRALOT διακρίθηκε με το Χρυσό Αριστείο (Gold – BEE Certified Award) για την Επιχειρηματική Ηθική από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής - ΕΒΕΝ GR, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Εuropean Business Ethics Network. Συγκεκριμένα η INTRALOT βραβεύτηκε έπειτα από μία διεξοδική διαδικασία ελέγχου στους τομείς: Επιχειρησιακή Ανάλυση, Κανονισμοί και Επικοινωνίες Εσωτερικού Έλεγχου και Αξιολόγηση Εταιρικής Απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών η INTRALOT βραβεύεται συνεχώς από το EBEN GR για τη δέσμευση και τη συνέπεια της να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας και της επιχειρηματικής ηθικής. Έχοντας τιμηθεί τα δύο τελευταία χρόνια με το Χρυσό Αριστείο, η INTRALOT έχει στηρίξει τη λειτουργία της σε σταθερά θεμέλια στοχεύοντας στην ικανοποίηση των πελατών της. Παράλληλα, εφαρμόζοντας στην καθημερινή λειτουργία της αυτές τις σημαντικές επιχειρηματικές αρχές, η INTRALOT επιτυγχάνει αειφόρο ανάπτυξη παραμένοντας ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών.

Εστιάζοντας σε όλους τους τομείς που περιλαμβάνει η επιχειρηματική ηθική, η INTRALOT κατάφερε να ξεχωρίσει ιδιαίτερα στον τομέα της Επιχειρησιακής Ανάλυσης, ως αποτέλεσμα της έγκαιρης αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, της ανάπτυξης συστημάτων βελτίωσης των διαδικασιών και της απόδοσης στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος προαγωγής της Ποιότητας, της Ασφάλειας και της Επιχειρηματικής Ηθικής. Από αυτή την άποψη, η ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήματος Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Επιπλέον, η INTRALOT έχει αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο εφαρμόζεται μέσα στο πλαίσιο αποδεκτών κανόνων, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών. Εφαρμόζοντας ήδη αναγνωρισμένα διεθνώς Συστήματα Διαχείρισης, όπως το ISO, το WLA και το EFQM, η INTRALOT θεωρεί ότι τα κριτήρια του Μοντέλου EBEN προσθέτουν περαιτέρω αξία στα υφιστάμενα συστήματα. Όσον αφορά στην Αξιολόγηση συνολικής λειτουργίας και απόδοσης της εταιρείας, η INTRALOT έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο στρατηγικών και λειτουργικών συστημάτων, τα οποία υποστηρίζουν την εταιρική κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες της και επιπρόσθετα ενοποιεί όλα τα διοικητικά συστήματα της σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παράγει τόσο σταθερά οικονομικά αποτελέσματα, όσο και ηθική αναγνώριση.

Ο κ. Αργύρης Τσιλίδης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της INTRALOT, δήλωσε: “Η INTRALOT αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή πρακτικών Επιχειρηματικής Ηθικής και η αναζήτηση νέων μεθόδων για να βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργία της και να αριστεύσει τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και σε όρους επιχειρηματικής ηθικής, δεν αποτελεί μόνο μία σημαντική στρατηγική απόφαση, αλλά αναγκαιότητα. Η INTRALOT έχει δεσμευθεί να λειτουργεί με ακεραιότητα, επιχειρηματική ηθική και εταιρική αριστεία, αρχές οι οποίες οδηγούν την παγκόσμια εξάπλωσή μας και επιτυχημένη δραστηριοποίησή μας διεθνώς. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας έχοντας αυτές τις αξίες στο κέντρο της εταιρικής φιλοσοφίας μας διατηρώντας την ηγέτιδα θέση μας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.”

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EBEN, το οποίο ιδρύθηκε το 1987, είναι ένα διεθνές δίκτυο με στόχο την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εθελοντικούς οργανισμούς.

INTRALOT

H INTRALOT αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρεία ολοκληρωμένων συστημάτων τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και παροχής νέων παιχνιδιών, υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το ευρύ φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών στοιχημάτων, αριθμολαχείων, racing και video lottery και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην INTRALOT ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των πελατών της. Με παρουσία σε περισσότερες από 53 χώρες, με περίπου 5.400 εργαζομένους και με έσοδα €1,1 δισ. το 2010, η INTRALOT έχει καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κα. Πέρσα Καρτσώλη, Head of Corporate Affairs, τηλ. 210 61 56 000, φαξ. 210 61 06 800, email: kartsoli@intralot.com - www.intralot.com