ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΣΤΗΝ INTRALOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

09/06/2010

Η INTRALOT διακρίθηκε με το χρυσό αριστείο για την Επιχειρηματική Ηθική στους τομείς της Επιχειρηματικής Ανάλυσης και της Ρύθμισης και Επικοινωνίας του Εσωτερικού Ελέγχου. Ακόμα, η εταιρεία έλαβε και μία ακόμα ειδική διάκριση για τη συνεχή παρουσία της στο θεσμό του EBEΝ GR και τη βράβευση της για τρία συνεχόμενα έτη.

O κ. Ιωάννης Κατάκης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής της INTRALOT, δήλωσε: “Είμαστε πολύ υπερήφανοι που λάβαμε την κορυφαία διάκριση του EBEN. Αυτό το σημαντικό αριστείο μαζί με τη διάκριση που λάβαμε για τη συνέχεια και συνέπεια που επιδεικνύει η εταιρεία είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης της INTRALOT για την ανάπτυξη ενός μοντέλου διοίκησης το οποίο διασφαλίζει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και πάνω από όλα την επιχειρηματική ηθική.”

Το EBEN GR είναι μία μη κερδοσκοπική ένωση η οποία ιδρύθηκε το 2005 και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής (European Business Ethics Network) στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EBEN, το οποίο ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα διεθνές δίκτυο με στόχο την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εθελοντικούς οργανισμούς. Το ΕΒΕΝ GR φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο χώρο των επιχειρήσεων παρέχοντας υποστήριξη στους οργανισμούς και τους επαγγελματίες με σκοπό να εφαρμόσουν ένα νέο τρόπο διοίκησης, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνητικών εργαλείων, εκπαίδευσης και διάδοσης καλών πρακτικών.