ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 225 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Η INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου συνολικού ύψους 225 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής της INTRALOT Finance UK Limited. Το δάνειο θα έχει τριετή διάρκεια (με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπλέον έτη) και αντικαθιστά την υφιστάμενη κοινοπρακτική χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ που έληγε το Μάιο του 2017 και η οποία θα αποπληρωθεί.

Διοργανώτριες τράπεζες είναι η Alpha Bank (συντονίστρια τράπεζα) και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης τις: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Nomura International και Société Générale (διαχειρίστρια τράπεζα).

Ο κ. Γεώργιος Κολιαστάσης, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: «Η αναχρηματοδότηση και αύξηση των πιστοδοτικών ορίων του κοινοπρακτικού δανείου της INTRALOT ολοκληρώνει ένα συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης υποχρεώσεων του Ομίλου συνολικού ύψους 525 εκατ. ευρώ που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 με την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου. Χάρη στις στρατηγικές κινήσεις της Εταιρίας και την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών και του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, πετύχαμε να βελτιώσουμε σημαντικά το μέσο κόστος κεφαλαίων μας, να μειώσουμε το συνολικό δανεισμό μας και να εξασφαλίσουμε αυξημένες γραμμές χρηματοδότησης. Η σημαντικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου διασφαλίζει το περιβάλλον και τα εργαλεία για μελλοντικές μας επενδύσεις, ανάπτυξη προϊόντων και δημιουργία αξίας για τους μετόχους συνολικά.»