Η INTRALOT ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 2020

Η θυγατρική της INTRALOT στη Νέα Ζηλανδία, INTRALOT NZ Ltd, υπέγραψε συμφωνία με τo Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας για την παροχή μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τυχερών παιχνιδιών (IGP), η οποία θα συμπληρώσει και θα αναβαθμίσει το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας (EMS) των 19.000 τερματικών βιντεολόττο, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε καζίνο. Το υπάρχον συμβόλαιο επεκτείνεται έως το 2020. Ένα ολοκληρωμένο online σύστημα για τη συνολική διαχείριση της δραστηριότητας των τυχερών παιχνιδιών σε 1.470 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα θα βελτιώσει την ακεραιότητα του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και τη διαφάνεια στη διαδικασία διανομής των κερδών στην τοπική κοινωνία.

Η INTRALOT εισήγαγε το σύστημα EMS το Μάρτιο του 2007 για την εποπτεία της λειτουργίας των τερματικών βιντεολόττο στα σημεία πώλησης, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των παιχνιδιών και την ακριβή καταγραφή των εσόδων.

“Το EMS αποτέλεσε για το Υπουργείο Εσωτερικών ένα σημαντικό σύστημα για τη βελτίωση των διαδικασιών συμμόρφωσης με το Νόμο του 2003 για τα Τυχερά Παιχνίδια ” δήλωσε ο κ. Mike Hill, ο Διευθυντής της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, “και η προσθήκη του IGP θα επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες που έχουμε για τις διαδικασίες τήρησης του Νόμου αυτού. Ακόμα, θα υπάρξουν πλεονεκτήματα για την κοινωνία ευρύτερα μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας στην παροχή στοιχείων σχετικά με τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.”

Τα πρώτα αποτελέσματα του IGP θα γίνουν ορατά μέσα στα επόμενα χρόνια, όταν το Υπουργείο Εσωτερικών και ο τομέας των παιχνιδιών βιντεολόττο περάσουν από το συμβατικό σύστημα αδειοδότησης στην ηλεκτρονική αδειοδότηση.

“Πολλοί παράγοντες επηρέασαν την απόφαση μας να αναπτύξουμε το IGP με τη συνεργασία της INTRALOT, περιλαμβανομένων του οικονομικού, της ύπαρξης του υφιστάμενου επιτυχημένου συστήματος, των πλεονεκτημάτων που θα υπάρξουν για τον κλάδο και της ολοκληρωμένης διαχείρισης του έργου με έδρα τη Νέα Ζηλανδία,” δήλωσε ο κ. Mike Hill και προσέθεσε “και οι δύο αξιοποιήσαμε την εμπειρία που αποκομίσαμε από την ανάπτυξη και λειτουργία του EMS, ώστε να συνάψουμε μία άριστη συμφωνία χαμηλού ρίσκου και για τις δύο πλευρές, αλλά και για την τοπική κοινωνία ευρύτερα.”

Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής του Ομίλου INTRALOT, κ. Ιωάννης Κατάκης, δήλωσε: “Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την επέκταση του συμβολαίου μας στη Νέα Ζηλανδία, καθώς αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (DIA). Αυτό είναι αποτέλεσμα της αποδοτικής και αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας που είχαμε με την DIA για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου EMS και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου κατά τη λειτουργία του συστήματος. Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του EMS βοήθησαν τόσο την DIA όσο και τον τομέα των παιχνιδιών βίντεολόττο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους για τη τήρηση του Νόμου για τα τυχερά παιχνίδια. Και οι δύο πιστεύουμε ότι το EMS θα βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της εποπτείας του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών μέσω της προσθήκης των υπηρεσιών του IGP. Οι ομάδες μας τόσο στη Νέα Ζηλανδία όσο και στην Ελλάδα θα δουλέψουν σκληρά με την ίδια αφοσίωση και μεθοδολογία σε συνεργασία με την DIA, ώστε να παρέχουν μία πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών. Το EMS, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα είναι μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως.”