Η INTRALOT ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ BILYONER

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης που κατέχει, έχει συνάψει συμφωνία προκειμένου να αποκτήσει επιπλέον ποσοστό συμμετοχής περίπου 25,01% στην συνδεδεμένη εταιρία Bilyoner, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό μερίδιο της INTRALOT στην εταιρία να ανέλθει σε περίπου 50,01%.

Η Bilyoner είναι Τουρκική εταιρία που λειτουργεί ως ηλεκτρονικός πράκτορας προσφέροντας τα παιχνίδια αθλητικού στοιχήματος του κρατικού οργανισμού “SporToto” τα οποία συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της εταιρίας καθώς και τα παιχνίδια τύπου Λόττο της κρατικής λοταρίας “Milli Piyango” μέσω του διαδικτύου στη χώρα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις σχετικές εγκρίσεις και σε μια δίμηνη περίοδο αποδοχής του πωλητή μετά από την ως άνω συμφωνία. Το τίμημα για το συγκεκριμένο ποσοστό θα είναι περίπου 10 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το δείκτη  EV/Ebitda σε 2.7x βάσει των οικονομικών στοιχείων του 2013. Επιπλέον, η εταιρία έχει περίπου 8 εκατ. ευρώ μετρητά και δεν έχει δανεισμό.