Δελτίο Τύπου

Η Γενική Τεχνική Διεύθυνση Συστημάτων της INTRALOT έλαβε τη σημαντική διάκριση “Recognised for Excellence in Europe - 4 Stars” κατακτώντας το 2ο επίπεδο του μοντέλου για την επιχειρηματική αριστεία του ‘European Foundation for Quality Management (EFQM)’. Η βράβευση της INTRALOT πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στις 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Η INTRALOT επιβραβεύθηκε από τo EFQM για τις επιτυχείς ενέργειες και τις άριστες πρακτικές προς την επιχειρηματική αριστεία που εφήρμοσε σε συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε, όταν πέρασε το 1ο επίπεδο του μοντέλου το 2007. Όλα τα επίπεδα του προγράμματος «Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας» του EFQM βασίζονται σε 8 βασικές αρχές αρίστευσης: Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα, Εστίαση στον πελάτη, Ηγεσία και Αφοσίωση στους Στόχους, Διοίκηση βάσει Διαδικασιών και Δεδομένων, Συμμετοχή και Ανάπτυξη των Ανθρώπων, Συνεχής Γνώση, Βελτίωση και Καινοτομία, Ανάπτυξη Συνεργασιών και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η διάκριση αυτή ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας αξιολόγησης από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), τον εθνικό εταίρο του EFQM στην Ελλάδα, η οποία επιβράβευσε τη συνέπεια της INTRALOT με τις ανωτέρω αρχές και τα 9 κριτήρια του μοντέλου της EFQM, τα οποία καλύπτουν τομείς, όπως η ηγεσία, η στρατηγική, οι άνθρωποι, οι συνεργασίες και οι πόροι, οι διαδικασίες, τα αποτελέσματα των ανθρώπων, των πελατών καθώς και τα σημαντικότερα αποτελέσματα απόδοσης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω συνεντεύξεων σε στελέχη της ανώτερης διοίκησης, καθώς και σε τυχαίο δείγμα υπαλλήλων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποφασιστικότητα και στη δέσμευση της εταιρείας προς την επιχειρηματική αριστεία και τη συνεχή της βελτίωση.

Ο EFQM είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς των Οργανισμών που αναζητούν τις καλύτερες πρακτικές για τις επιχειρήσεις τους. Το ανωτέρω πρόγραμμα ξεκίνησε το 2001, ώστε να ανταμείψει τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα των εταιρειών, οι οποίες υιοθετούν το μοντέλο EFQM, καθώς και να τους παρέχει κίνητρα για τη διαρκή βελτίωσή τους.

Ο κ. Κωνσταντίνος Φαρρής, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της INTRALOT, δήλωσε: “Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί ένα θεμελιώδη και συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενο στόχο της INTRALOT, ο οποίος υιοθετείται από τη διοίκησή της, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM επισφραγίζει τη δέσμευση αυτή και την τοποθετεί σε απτά πλαίσια για την καθημερινή εφαρμογή της”.

H INTRALOT αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρία ολοκληρωμένων συστημάτων τυχερών παιχνιδιών & διαχείρισης συναλλαγών καθώς και παροχής νέων παιχνιδιών & υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος, σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών, παγκοσμίως. Το ευρύ φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών στοιχημάτων, αριθμολαχείων και video lottery και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην INTRALOT ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των πελατών της. Με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, με περίπου 5.000 εργαζομένους και με έσοδα €1,1 δισ. ($1,57 δισ.) το 2008, η INTRALOT έχει καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων.