Νέο έργο στις Φιλιππίνες

Νέα συμφωνία στις Φιλιππίνες υπέγραψε η INTRALOT και συγκεκριμένα με την εταιρία «Pacific On Line» η οποία διοργανώνει τα παιχνίδια του κρατικού οργανισμού «Philippines Charity Sweepstake Office» (PCSO) στις Νότιες Φιλιππίνες. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 7-ετούς ισχύος και η αξία της ανέρχεται στα € 10 εκατομμύρια. Το νέο αυτό έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη του κεντρικού συστήματος διαχείρισης παιχνιδιών «LOTOSTM O/S» καθώς και 900 τερματικών τύπου CORONIS SL, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών για την εύρυθμη λειτουργία δικτύου, στο οποίο θα λειτουργούν τα 6 παιχνίδια της PCSO.
Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει εντός του 2006. Η δραστηριοποίηση της INTRALOT στις Φιλιππίνες έχει ξεκινήσει από το 2004, με την υπογραφή 10ετούς σύμβασης που έχει υπογράψει με την PCSO που αφορά στην αποκλειστική ανάπτυξη ενός online συστήματος για την οργάνωση του δημοφιλούς παιχνιδιού KΙNO.
Ο Διευθύνων Σύμßουλος της INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, με την ευκαιρία της ανάληψης του νέου έργου δήλωσε: «Με τη νέα αυτή σύμßαση, η INTRALOT ισχυροποιεί τη θέση της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των Φιλιππίνων. Η δραστηριοποίηση της INTRALOT στις Νότιες Φιλιππίνες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: η περιοχή αυτή αποτελεί το «προπύργιο» για την είσοδό μας και στην αγορά των Βόρειων Φιλιππίνων, που συνολικά αποτελούν ένα βασικό σημείο αναφοράς της ευρύτερης αγοράς των Ν.Α. Ασίας, που είναι και η μεγαλύτερη του κόσμου». Ο Πρόεδρος της «Pacific On Line», κ. Willy Ocier δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την προοπτική της συνεργασίας μας με την INTRALOT. Κοινός μας στόχος είναι να προσφέρουμε ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες στον κρατικό οργανισμό «Philippines Charity Sweepstake Office» (PCSO), έτσι ώστε ακόμα μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να ενισχύσει τον κρατικό προϋπολογισμό για τα έργα πρόνοιας στη χώρα μας».