Οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2008 (Δελτίο Τύπου)

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου του 2008, το οποίο έλήξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.
Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT διαμορφώθηκε στα €804,5εκ. στο 9μηνο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 41,5% σε σχέση με το 9μηνο του 2007.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν €161,8 εκ. έναντι €179,9 εκατ. το 9μηνο του 2007, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €144,9 εκατ. (€152,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €77,1 εκατ. (€85,5 εκατ. το 9μηνο του 2007).

Αναφορικά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €136,8 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με το 9μηνο του 2007. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα €25,2 εκατ. (€55,6 εκατ. το 9μηνο του 2007). Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €45,9 εκατ., έναντι €96,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων, αυτά διαμορφώθηκαν στα €37,3 εκατ. το 9μηνο του 2008 (€82,6 εκατ. το 9μηνο του 2007). Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας ήταν χαμηλότερα το 9μηνο του 2008 εξαιτίας της μείωσης των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, αλλά αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική διεθνή επέκταση του Ομίλου, όπως φαίνεται και από τα ενοποιημένα αποτελέσματα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 9μήνου 2008, ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δήλωσε:

“Η INTRALOT τους τελευταίους 3 μήνες έχει υπογράψει σημαντικά νέα συμβόλαια. Εισήλθε στην αγορά της Βραζιλίας αναλαμβάνοντας την on-line διαχείριση της Πολιτειακής Λοταρίας του Ρίο ντε Τζανέιρο. Επιπλέον, η εταιρεία θα γίνει σταδιακά βασικός μέτοχος της εταιρείας Melco Lottventures Limited, η οποία εδρεύει στο Χονγκ Κόνγκ και θα αποτελέσει το μέσο επέκτασης της INTRALOT στην πολλά υποσχόμενη κινεζική αγορά τυχερών παιχνιδιών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Επιπλέον, η εταιρεία αποτελεί πλέον τη νέα ηγέτιδα δύναμη στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική έχοντας υπογράψει συμβόλαια στη Γουατεμάλα για την παροχή αριθμοπαιχνιδιών, στιγμιαίων λαχείων και βιντεολόττο, στη Δομινικανή Δημοκρατία για την παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εγκατάστασης, λειτουργίας και εξοπλισμού (facilities management) για on-line αριθμολαχεία και στιγμιαία λαχεία και στην Τζαμάικα για τη λειτουργία του Στοιχήματος Προκαθορισμένης Απόδοσης. Στη Τζαμάικα μάλιστα προχώρησε στην εξαγορά μεριδίου της Supreme Ventures Limited, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής. Τέλος, ξεκίνησε η λειτουργία ενός πρωτοποριακού έργου, της Πανρωσικής Λοταρίας, η πρώτη κλήρωση της οποίας πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Νοεμβρίου.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα 9μήνου 2008, η συνεχής ισχυρή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών αντανακλά τη διεθνή επέκταση των δραστηριοτήτων και τη θετική απόδοση της εταιρείας. Ωστόσο, κάποιες αναπτυγμένες αγορές έχουν ξεκινήσει να δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης, κάτι που δεν ισχύει για τις αναπτυσσόμενες αγορές. Η κερδοφορία έχει επηρεαστεί από τρεις σημαντικούς παράγοντες: πρώτον, από την αυξημένη αστάθεια και την υποτίμηση των νομισμάτων των αναπτυσσόμενων αγορών, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε, δεύτερον, λόγω της ανόδου του αμερικανικού δολαρίου, καθώς τα κόστη των ηλεκτρονικών υλικών υπολογίζονται σε αυτό το νόμισμα, και τρίτον, από τα αυξημένα κόστη έναρξης των νέων έργων, τα οποία αυξήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο εξαιτίας της έναρξης των δύο Πολιτειακών Λοταριών στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, αλλά και από τα κόστη των επενδύσεων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και άλλων νέων έργων.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την οικονομική κρίση, η εταιρεία είναι πολύ προσεκτική στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων και συνάπτει συμφωνίες διασφαλίζοντας τον περιορισμό οποιουδήποτε αρνητικού ρίσκο. Εντούτοις, προβλέπουμε πως η κρίση θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Η INTRALOT βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, για να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες χάρη στην εξειδίκευσή της και την πολύ ισχυρή κεφαλαιοποίηση της και τον υγιή ισολογισμό της, που θωρακίζουν την εταιρεία με σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού της.

Η INTRALOT είναι μια οικονομικά υγιής εταιρεία με κορυφαία τεχνολογία και εξαιρετική τεχνογνωσία. Πιστεύουμε πως βραχυπρόθεσμα οι αναπτυγμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών θα ζήσουν μία περίοδο στασιμότητας ή ύφεσης, ενώ οι αναπτυσσόμενες αγορές θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, επηρεαζόμενες όμως από την αβεβαιότητα που δημιουργεί το θέμα των νομισματικών ισοτιμιών. Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών αναμένεται να επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλους κλάδους. Κλείνοντας, η εταιρεία διατηρεί τη δέσμευσή της για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης, καθώς προβλέπουμε πως θα ενισχυθεί και από τις διάφορες ευκαιρίες που θα εμφανιστούν παγκοσμίως.”