Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2008

Η INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το άρθρο 292 (2γ) του Κανονισμού του Χ.Α. και για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2008 διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσης 1/1-31/12/2007.
Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008: Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Τρίτη 6 Μαΐου 2008: Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008: Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2007
Παρασκευή 9 Μαΐου 2008: Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2007
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008:Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την Εταιρεία.

Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία αποκοπής είναι πριν την 20/07/2008, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ASE20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της Εταιρείας και ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί μετοχών.