ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ INTRALOT ΓΙΑ ΤΟ 2010

Η INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 παρ.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2010 διαμορφώνεται ως εξής:
(Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010): Αποστολή μέσω e-mail προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον ηλεκτρονικό τύπο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
(Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010): Δημοσίευση στις εφημερίδες των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσης 1/1-31/12/2009.
(Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010): Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
(Πέμπτη 20 Μαΐου 2010): Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
(Παρασκευή 21 Μαΐου 2010): Ημέρα τελευταίας διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα μερίσματος.
(Τρίτη 25 Μαΐου 2010): Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2009.
(Πέμπτη 27 Μαΐου 2010): Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2009 – Record Date*.
(Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010): Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω πληρώτριας τράπεζας. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την Εταιρεία.
* Σύμφωνα με τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «Record Date». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).
Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία αποκοπής είναι πριν την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ASE20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της Εταιρείας.