ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Λόγω των γενικών απεργιακών κινητοποιήσεων της 20ης Μαΐου 2010 – ημέρας που είχε ορισθεί να διεξαχθεί η Τακτική Γ.Σ. με βάση την από 29/3/2010 ανακοίνωση της Εταιρείας- και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. για μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων - το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2010 διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010: Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010: Ημέρα τελευταίας διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα μερίσματος.
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010: Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2009.
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010: Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2009 – Record Date*.
Τρίτη 22 Ιουνίου 2010: Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω πληρώτριας τράπεζας. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την Εταιρεία.
* Σύμφωνα με τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «Record Date». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία αποκοπής είναι πριν την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ASE20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της Εταιρείας.