ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ INTRALOT ΓΙΑ ΤΟ 2013

Η INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2013 διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013: Αποστολή μέσω e-mailπρος το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intralot.com) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2012.

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013: Δημοσίευση στις εφημερίδες των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2012.

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013: Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τρίτη 28 Μαΐου 2013: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013: Ημέρα τελευταίας διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα μερίσματος.

Πέμπτη 30 Μαΐου 2013: Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2012.Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία αποκοπής είναι μετά την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί της μετοχής της εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEXLargeCap, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013: Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2012 – Record Date.

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013: Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω πληρώτριας τράπεζας. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.