Οικονομικό Ημερολόγιο

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσων αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και κατόπιν της από 10.10.2008 αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας για διανομή προμερίσματος χρήσεως 2008, η INTRALOT ανακοινώνει ότι το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων για το υπόλοιπο του έτους 2008 διαμορφώνεται ως εξής: Ποσό προμερίσματος: 0,11€ ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου). Δικαιούχοι προμερίσματος: κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας έως και την 6/11/2008 Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: 7/11/2008 Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: 17/11/2008 Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία αποκοπής του προμερίσματος είναι πριν από την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX 20, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της Εταιρείας, και πριν από την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί των μετοχών. Η Εταιρεία με νεώτερη ανακοίνωση θα ορίσει την πληρώτρια τράπεζα καθώς και τον τρόπο καταβολής του προμερίσματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.