Ολοκλήρωση Προσφοράς Ανταλλάξιμων Ομολογιών

Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” (η «Intralot») ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προσφορά (η «Προσφορά») ανταλλάξιμων μη εξασφαλισμένων ομολογιών συνολικού ύψους έως Ευρώ 200 εκατομμυρίων και λήξεως το 2013 (οι «Ανταλλάξιμες Ομολογίες»). Εκδότης των Ανταλλάξιμων Ομολογιών θα είναι η θυγατρική της εταιρεία, Intralot Luxembourg SA, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες θα είναι ανταλλάξιμες με ομολογίες εκδοθησόμενες από την Intralot μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές Intralot (οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»). Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με όσα αποφάσισε η από 22 Σεπτεμβρίου 2006 Β΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Intralot της 24 Αυγούστου 2006.
Το επιτόκιο των Ανταλλάξιμων Ομολογιών ορίσθηκε σε 2,25% ετησίως, καταβλητέο σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις, και η απόδοσή τους σε 4,125%.
Η τιμή μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών ορίζεται σε 30,50 ευρώ, ενσωματώνοντας premium 28% περίπου επί της χρηματιστηριακής τιμής αναφοράς των μετοχών της Intralot κατά τη στιγμή της Προσφοράς.
Η Προσφορά ολοκληρώθηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών και απευθύνθηκε αποκλειστικά προς θεσμικούς επενδυτές, που δεν εδρεύουν στις ΗΠΑ, ενώ συνανάδοχοι της Προσφοράς είναι η Deutsche Bank AG και η UBS Limited. Ακόμη, σημειώνεται ότι πρόκειται να κατατεθεί αίτηση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών και των Μετατρέψιμων Ομολογιών, που θα γίνει ταυτόχρονα, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 20η Δεκεμβρίου 2006.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ INTRALOT.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (Η ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ), ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ