Ολοκληρώθηκε η αύξηση συμμετοχής στο Τουρκικό στοίχημα

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης επιπλέον ποσοστού 20% στην INTELTEK, ανεβάζοντας τη συμμετοχή της σε 45%, καθώς δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Τουρκικές Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι η INTELTEK έχει 8-ετή αποκλειστική σύμβαση διαχείρισης του Στοιχήματος στην Τουρκία για λογαριασμό της Sportoto, του Τουρκικού Οργανισμού αθλητικών τυχερών παιχνιδιών. Τα έσοδα του παιχνιδιού ξεπέρασαν τα $900 εκατ. το 2005, που ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας του Στοιχήματος στην Τουρκία. Η επέκταση του δικτύου πωλήσεων, η αυξανόμενη προβολή του παιχνιδιού από τα ΜΜΕ και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των παικτών αναμένεται να ενισχύσουν τη διείσδυση του Στοιχήματος τα επόμενα χρόνια στην Τουρκία. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 67 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί μέσω πενταετούς τραπεζικού δανεισμού.