Προσφορά Ανταλλάξιμων Ομολογιών

30/11/2006

Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” (η «Intralot») ανακοινώνει ότι σήμερα ξεκινάει η προσφορά (η «Προσφορά») ανταλλάξιμων μη εξασφαλισμένων ομολογιών συνολικού ύψους έως Ευρώ 200 εκατομμυρίων και λήξεως το 2013 (οι «Ανταλλάξιμες Ομολογίες»). Εκδότης των Ανταλλάξιμων Ομολογιών θα είναι η θυγατρική της εταιρεία, Intralot Luxembourg SA, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες θα είναι ανταλλάξιμες με ομολογίες εκδοθησόμενες από την Intralot και μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές Intralot (οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»). Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με όσα αποφάσισε η από 22 Σεπτεμβρίου 2006 Β΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Intralot της 24 Αυγούστου 2006. Η Προσφορά θα γίνει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών αποκλειστικά προς θεσμικούς επενδυτές, που δεν είναι εδρεύουν στις ΗΠΑ, ενώ συνανάδοχοι της Προσφοράς είναι η Deutsche Bank AG και η UBS Limited. Ακόμη, πρόκειται να κατατεθεί αίτηση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Η έκδοση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών και των Μετατρέψιμων Ομολογιών, που θα γίνει ταυτόχρονα, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 20 Δεκεμβρίου 2006, ενώ θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της Προσφοράς.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ INTRALOT.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (Η ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ), ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Αναφορικά με την Προσφορά των Ανταλλάξιμων Ομολογιών η Deutsche Bank AG (ο «Διαχειριστής Πράξεων Σταθεροποίησης») ή οιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του Διαχειριστή Πράξεων Σταθεροποίησης δύναται να προβεί σε συναλλαγές με σκοπό την στήριξη της τρέχουσας τιμής των Ανταλλάξιμων Ομολογιών σε επίπεδο ανώτερο από αυτό που θα διαμορφωνόταν άνευ των πράξεων σταθεροποίησης. Ωστόσο, δεν διασφαλίζεται ότι ο Διαχειριστής Πράξεων Σταθεροποίησης (ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Διαχειριστή Πράξεων Σταθεροποίησης) θα προβεί σε πράξεις σταθεροποίησης. Οιαδήποτε πράξη σταθεροποίησης θα λάβει χώρα μόνο μετά την ημερομηνία, κατά την οποία θα υφίσταται επαρκής δημόσια πληροφόρηση για τους τελικούς όρους της Προσφοράς των Ανταλλάξιμων Ομολογιών, και, εφόσον λάβει χώρα, δύναται να παύσει ανά πάσα στιγμή, ενώ κάθε περίπτωση πρέπει να παύσει το αργότερο εντός 30 ημερών από τον διακανονισμό και εντός 60 ημερών από την έκδοση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ INTRALOT.