Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Εταιρία INTRALOT, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέσω της από 15/11/2013 (αρ.πρωτ. 4198) επιστολής της αναφορικά με δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, ανακοινώνει τα εξής: η Εταιρία δεν συμμετείχε στη διαδικασία, την οποία αναφέρει το άρθρο.  Η σύμβαση στην οποία αναφέρεται το σχετικό άρθρο λήγει στις 30 Νοεμβρίου, 2013 και η Εταιρία δεν είναι σε θέση να δηλώσει ακόμα αν θα επεκταθεί περαιτέρω.