ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (19/03/2013)

Σε συνέχεια του σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δανειακά κεφάλαια που θα επιδιώξει να αντλήσει η INTRALOT θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού αλλά και την επέκταση των εργασιών της εταιρείας. Η υλοποίηση της συναλλαγής, ο χρόνος υλοποίησης και το ύψος των κεφαλαίων που πιθανώς να αντληθούν θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις διεθνείς αγορές και την υλοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών που θα παρουσιαστούν στην εταιρεία στο προσεχές διάστημα.