Συμπληρωματική ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 1ης Μαρτίου 2019 απάντησης της INTRALOT σχετικά με το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Τουρκία, η εταιρεία επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι δραστηριότητες της Biloyner συνεχίζονται κανονικά και δεν επηρεάζονται από το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία συμμετείχε η Inteltek.