Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2022: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας