Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2023: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας