Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2024: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας