Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας στην INTRALOT

H Γενική Τεχνική Διεύθυνση Συστημάτων της INTRALOT έλαβε τη σημαντική διάκριση «Committed to Excellence in Europe», ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Levels of Excellence του European Foundation for Quality Management (EFQM), του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που αποτελεί το σημείο αναφοράς των ευρωπαϊκών οργανισμών που αναζητούν την άριστη άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η απονομή των διακρίσεων πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2007 - την τελευταία μέρα του EFQM Forum 2007 που φέτος φιλοξενήθηκε επί τριήμερο στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα Levels of Excellence in Europe θεσπίστηκε το 2001 με στόχο την επιβράβευση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις εφαρμόζοντας το Μοντέλο EFQM, καθώς και την ενθάρρυνση της συστηματικής προσπάθειας των επιχειρήσεων για αειφόρο βελτίωση.
Η πορεία προς τη διάκριση της INTRALOT ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007, όταν η Γενική Τεχνική Διεύθυνση, μετά από σχετική αξιολόγηση, προχώρησε στην υλοποίηση τριών έργων υποδομής: την ανάπτυξη του ενδοεταιρικού Intranet, τη δημιουργία του συστήματος ασφαλείας ISMS και την αντίστοιχη πιστοποίησή του κατά το πρότυπο ISO 27001 καθώς και το σύστημα για τη μεθοδικότερη μέτρηση ικανοποίησης των πελατών της INTRALOT.
Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από την ΕΕΔΕ, τον εθνικό εταίρο του EFQM, βασίστηκε σε συνεντεύξεις με τις ομάδες εργασίας και σε ενδεικτικό δείγμα εργαζομένων της εταιρίας και επικεντρώθηκε τόσο στο τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκαν τα παραπάνω τρία έργα αναβάθμισης όσο και στα αποτελέσματά τους.
Ο κος Κωνσταντίνος Φαρρής, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της INTRALOT, με αφορμή τη διάκριση αυτή, δήλωσε: «Κύρια δέσμευση της INTRALOT είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, με στόχο την ικανοποίηση των πελατών της και όσων απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Οργανισμοί τυχερών παιχνιδιών. Η πρόοδος σε όλα τα επίπεδα είναι μια έννοια που συνεχώς επαναπροσδιορίζεται βάσει των αναγκών που προκύπτουν και των συνθηκών που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η INTRALOT παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και κάνει πράξη την υιοθέτηση πρακτικών που την οδηγούν στη βέλτιστη λειτουργία της. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η δέσμευση στην αριστεία αποτελεί καθημερινή πρακτική της εταιρίας μας».