ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (17/05/2022): Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας