Γενικές Συνελεύσεις

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΡΗ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Δελτίο Τύπου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Παρουσίαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Αιτιολόγηση Πρότασης Επιλογής Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Σχέδιο Καταστατικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Δικαιώματα των Μετόχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/6/2021): Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ