Γενικές Συνελεύσεις

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. (17/12/20): Γνωστοποίηση Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. (17/12/20): Αποτελέσματα Ψηφοφορίας επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.(17/12/20): Βιογραφικά Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.(17/12/20): Σχέδιο Καταστατικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.(17/12/20): Σχέδια Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.(17/12/20): Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Γ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.(17/12/20): Δικαιώματα Μετόχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.(17/12/20): Συνολικός Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. (17/12/20): Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου(-ων)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.(17/12/20): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2020 (Εταιρική Παρουσίαση)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2020 (Αποτελέσματα Ψηφοφορίας επί Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2020 (Δελτίο Τύπου)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/5/20): Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ