Γενικές Συνελεύσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & ορισμός των ανεξάρτητων μελών του – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Βιογραφικά υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Αιτιολόγηση πρότασης επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Έκθεση Αποδοχών Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Αναφορά-Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Έγγραφα που υποβάλλονται στην Γ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Δικαιώματα των Μετόχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Σχέδια Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2022): Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2022): Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ