Γενικές Συνελεύσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/6/19): Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/6/19): Δικαιώματα των Μετόχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: 'Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/6/19): Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/6/19): Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/6/19)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (17/4/19)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτη Γ.Σ. (17/4/19): ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτη Γ.Σ. (17/4/19): Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτη Γ.Σ. (17/4/19): Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτη Γ.Σ. (17/4/19): Δικαιώματα μετόχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτη Γ.Σ. (17/4/19): Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτη Γ.Σ. (17/4/49): Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου (-ων)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ