ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥNΕΛΕΥΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ): Δικαιώματα μετόχων