ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥNΕΛΕΥΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ): Πρόσκληση (04/09/2014)