ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥNΕΛΕΥΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ): Σχέδια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης