ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥNΕΛΕΥΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ): Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου