ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού