ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Συνολικός αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου