ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. (17/12/20): Γνωστοποίηση Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου