ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.(17/12/20): Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Γ.Σ.