Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου 2022: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας