ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2022): Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας