ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας