ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & ορισμός των ανεξάρτητων μελών του – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου