ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Δικαιώματα Μετόχων (17/05/2015)