ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Έγγραφα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση (26/05/2016)