Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος απόδοσης