Απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ.της Εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)