Εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)