Έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών - ISRS 4400 (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)