ΜετοχήΕισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999, η INTRALOT προσφέρει στην επενδυτική κοινότητα διαφανείς, έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.


Ημερήσια Διακύμανση Μετοχής

Διάγραμμα Μετοχής

Ιστορικές Τιμές

Επικοινωνία:
INTRALOT Investor Relations
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210 615 6000
Fax: (+30) 210 615 6128
email: ir@intralot.com