Δυναμική επέκταση στην αγορά στοιχήματος της Ιταλίας

Στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση της αγοράς στοιχηματισμού της Ιταλίας, η ΙNTRALOT, μέσω θυγατρικής της εταιρίας, αναδείχθηκε ως ο σημαντικότερος διεθνής οίκος διαχείρισης αθλητικού στοιχήματος στην Ιταλία και ο δεύτερος σημαντικότερος συνολικά ανάμεσα στις εταιρίες που συμμετείχαν με βάση τα δεδομένα του διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι η ΙNTRALOT είναι ήδη ο μεγαλύτερος διαχειριστής αθλητικού στοιχήματος παγκοσμίως, διαχειρίζοντας συνολικό τζίρο 4,5 δις ευρώ ετησίως.
Ειδικότερα, η ΙNTRALOT απέκτησε το 33% των 1.278 αδειών για τα μεγάλα αποκλειστικά σημεία πώλησης αθλητικού στοιχήματος που τελικά διατέθηκαν, δηλαδή 416 άδειες. Επίσης, η Εταιρία απέκτησε πρόσβαση σε ένα νέας μορφής δίκτυο για την Ιταλία μέσω 164 αδειών για μη-αποκλειστικά σημεία (corners ή shop-in-shop), τα οποία σύμφωνα με τα δεδομένα του διαγωνισμού θα είναι χαμηλότερου τζίρου σε σχέση με τα αποκλειστικά πρακτορεία. Επιπλέον, αποκτήθηκαν 9 άδειες για αποκλειστικά σημεία ιπποδρομιακού στοιχήματος, ένα νέο προϊόν για την Εταιρία. Τέλος, αποκτήθηκαν και άδειες διάθεσης αθλητικών και ιπποδρομιακών στοιχημάτων μέσω Internet. Η διάρκεια όλων των αδειών είναι 9 χρόνια, το δε ύψος της συνολικής επένδυσης εκτιμάται σε 65 εκατ. ευρώ.
Η κατανομή των αδειών καλύπτει το σύνολο της χώρας τόσο γεωγραφικά όσο και πληθυσμιακά, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που θεωρούνται σημαντικές δυνητικές αγορές.
Για το έργο αυτό, η ΙNTRALOT θα επενδύσει στη χώρα σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία τόσο σε επίπεδο retail όσο και σε επίπεδο Internet, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική και αναμένεται να ενισχύσει το τζίρο των παιχνιδιών. Το έργο θα το διαχειρίζεται θυγατρική εταιρία της ΙNTRALOT η οποία έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό, στην οποία συμμετέχει με 85%, ενώ το 15% το κατέχει Ιταλική εταιρία η οποία ήδη δραστηριοποιείται στην αγορά του αθλητικού και ιπποδρομιακού στοιχήματος.
Σχολιάζοντας σχετικά ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙNTRALOT είπε: «Η επέκταση της αγοράς στοιχηματισμού της Ιταλίας ήταν ιδιαίτερα επιτυχής καθώς η κίνηση αυτή θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως σημαντικά έσοδα στο Ιταλικό Δημόσιο, υγιή ανταγωνισμό μέσω επίσημων οργανωτών στοιχήματος, πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού και αύξηση των θέσεων εργασίας στη χώρα. Το σημαντικό αυτό επίτευγμα και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν θα στρέψουν αναπόφευκτα το ενδιαφέρον και άλλων χωρών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς, προς αυτή τη κατεύθυνση.»
Η Ιταλική αγορά αθλητικού στοιχήματος έχει μέγεθος περίπου 2 δις ευρώ τα οποία πραγματοποιούνται μέσω των περίπου 700 αποκλειστικών σημείων πώλησης που υπάρχουν σήμερα. Η κατά κεφαλήν δαπάνη αθλητικού στοιχήματος στην Ιταλία είναι μόλις 36 ευρώ ετησίως σε σχέση με 210 ευρώ που πραγματοποιούνται σε μια αναπτυγμένη αγορά, όπως η Ελλάδα. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή στην Ιταλία αντιστοιχεί
ένα πρακτορείο στοιχηματισμού ανά 80.000 κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα αντιστοιχεί ένα πρακτορείο ανά 2.000 κατοίκους. Η επέκταση του δικτύου σημείων πώλησης μετά την επέκταση της αγοράς καθώς και η αναμενόμενη μείωση της φορολογίας επί του παιχνιδιού αναμένεται να συμβάλλουν στην σημαντική αύξηση του μεγέθους της αγοράς στοιχήματος της Ιταλίας.