Δελτίο Τύπου: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της INTRALOT

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της INTRALOT πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021  και παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, οι επιχειρησιακές εξελίξεις, η συμφωνία για τις Ομολογίες του 2021 και του 2024, η Στρατηγική και οι προοπτικές ανάπτυξης της επόμενης μέρας του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης και των αλλαγών στο λειτουργικό μοντέλο της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT κ. Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε:

«Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η εταιρεία εξασφάλισε μια σημαντική συμφωνία αναχρηματοδότησης του ομολόγου λήξης 2021 και επίτευξης σημαντικής απομόχλευσης συνολικά. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία της οποίας η επιτυχής ολοκλήρωση δίνει στην INTRALOT τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον κλάδο της τεχνολογίας των τυχερών παιχνιδιών και ειδικότερα στις ΗΠΑ. Κύριο μέλημα της εταιρείας για την επίτευξη συμφωνίας με τους ομολογιούχους ήταν η εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή όλων των ομάδων ομολογιούχων και των μετόχων».

Σχετικά με την ανακοίνωση της 28ης Ιουνίου, 2021 ο κ. Κόκκαλης τόνισε «Με τη συμφωνία ενδιάμεσης χρηματοδότησης €147,6 εκ. και αποπληρωμής που ανακοινώθηκε χθες, επιτυγχάνονται τα όρια συμμετοχής προκειμένου η συμφωνία με τους ομολογιούχους να εκτελεστεί με συναινετικό τρόπο, χωρίς δηλαδή προσφυγή σε δικαστική διαδικασία. Το νέο δάνειο που θα εκδοθεί από την INTRALOT Inc. θα είναι σε δολάρια και αντίστοιχα προσαρμοσμένα επιτόκια, ώστε να αντισταθμίζεται πλήρως ο συναλλαγματικός κίνδυνος».

Για τις υπόλοιπες επιχειρηματικές εξελίξεις ο κ. Κόκκαλης δήλωσε «Όπως ήδη ανακοινώσαμε πρόσφατα, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το Α’ τρίμηνο ήταν εξαιρετικά καλά και αναμένουμε ότι και τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου θα είναι εξίσου καλά, και σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, δίνοντας στην INTRALOT τη δυνατότητα να ενδυναμώσει τη θέση της σε στρατηγικές αγορές μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της εμπειρίας της στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Η βασική μας προτεραιότητα είναι πλέον η θυγατρική μας στην Βόρεια Αμερική, η οποία έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στον Όμιλο και συμμετέχει στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του Ομίλου, αλλά και η εκμετάλλευση ευκαιριών και σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές, όπου ο Όμιλος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας την εμπειρία μας και το χαρτοφυλάκιο των νέων μας προϊόντων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους μας και όλους τους συνεργάτες για την αντοχή και την επιμονή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία με τους Ομολογιούχους».

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με την εκλογή δύο νέων μελών, των Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα,  ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, η πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η συγκρότηση, σύνθεση και θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου. Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

 


INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 41 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά, Με περίπου 3,400 εργαζομένους το 2020, η INTRALOT επαναπροσδιορίζει την καινοτομία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στις Λοταρίες και τους διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών και στηρίζει τον σκοπό τους για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για κοινωφελείς σκοπούς, Η εταιρία είναι τοποθετημένη στρατηγικά ώστε να παρέχει άριστη τεχνολογία σε όλον τον κόσμο, έχοντας αναπτύξει ένα οικοσύστημα προηγμένων λύσεων για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών, που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοργανωτών και προσφέρουν απαράμιλλη εμπειρία του παίκτη, Η INTRALOT έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) για τις αρχές που έχει υιοθετήσει για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με το «Responsible Gaming Framework» και για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών της με το «WLA Security Control Standard».

Για περισσότερες πληροφορίες: INTRALOT Press Office, Τηλ.: +30 2106156000, email: press_office@intralot.com