Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT συνάπτει σύμβαση δέσμευσης (lock-up) με βασικούς ομολογιούχους στα πλαίσια των προτεινόμενων συναλλαγών βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσής της