Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του A’ εξαμήνου 2020